Oznamy školy

 
Základné kontaktné údaje školy
Názov školy : Súkromná základná škola Tomáša Zanovita , Súkromná materská škola Tomáša Zanovita
Sídlo školy: Martin, Ul. východná 18, A - pavilón
Mestská časť: Sever
Zriaďovateľ školy: PaedDr. Tomáš Zanovit
Vedenie školy: riaditeľka ZŠ:  PaedDr. Daniela Gabrielová
ekonómka školy: Mgr. Katarína Rakovanová
Kontakt: tel: 043/430 6836, 0907 87 7334
E-mail: szstzanovita@mail.t-com.sk
Zameranie: škola s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov a informatiky, škola prešla rekonštrukciou v roku 2011, ktorá zahŕňala úpravu vnútorných aj vonkajších priestorov (zateplenie, výmena okien, rekonštrukcia strechy)
Dokumenty: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach SZŠ za školský rok 2017/2018 (pdf, 10MB)
Dokumenty: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach SMŠ za školský rok 2017/2018 (pdf, 5MB)

Školský klub detí

Každý pracovný deň: 6.00 - 16.30 hod.,
I.ročník: Anna Tomeková
II., ročník: Barbora Malinovská
III., IV., ročník: Mgr. Martina Hrušková
Mesačný poplatok: 10Eur


Internetová žiacka knižka

Aktuálne známky sa zapisujú každý piatok, prístupové údaje obdržal každý žiak.bottom