Projekty SZŠ

Rozvojové projekty:
Radi čítame 2
Spolu múdrejší
Letná škola na ZŠ

Projekt realizovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR:
Spolu múdrejší 2


Projekt SMŠ:


Rozvojové projekty:
Predškolácibottom