Školský klub detí


ŠKD oddelenia

 

Každý pracovný deň: 6.00 - 16.30 hod.


I.oddelenie (1.A + 1.B): Mgr. Mária Štafuriková, Mgr. Marcela Tarhajová,
II. oddelenie (2.A + 2.B): Mgr. Jana Repiščáková
III. oddelenie (3.A + 3.B): Mgr. Barbora Malinovská
IV. oddelenie (4.A + 4.B + 5.A + 5.B): Mgr. Ľubomíra Adásková

Mesačný poplatok: 22 Eur


Pokyny pre rodičov


Určenie výšky príspevku zákonného zástupca žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v školskom klube detí (ŠKD):
Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD za dieťa v ŠKD je 22.- €

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti ŠKD sa uhrádza mesačne, najneskôr do 20. dňa daného kalendárneho mesiaca.

Mesačný poplatok sa platí priamo vychovávateľke, príp. v kancelárii školy, ktorá vystaví príjmový pokladničný doklad.


Pravidlá bezpečného školského klubu detíPrevádzka ŠKD

Prevádzka ŠKD (pdf,500kB )


Výchovný program ŠKD

Výchovný program ŠKD (pdf,500kB )bottom