O nás


Názov školy : Súkromná základná škola Tomáša Zanovita , Súkromná materská škola Tomáša Zanovita
Sídlo školy: Martin, Ul. východná 18, A - pavilón
Mestská časť: Sever
Zriaďovateľ školy: PaedDr. Tomáš Zanovit
Vedenie školy: riaditeľka ZŠ:  Mgr. Hana Ignačáková
  zástupkyňa  riaditeľky školy: Mgr. Silvia Majerovová
Kontakt: tel: 043/430 6836, 0907 87 7334
E-mail: szstzanovita@gmail.com
Zameranie:

škola s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov a informatiky

škola prešla rekonštrukciou v roku 2011, ktorá zahŕňala úpravu vnútorných aj vonkajších priestorov (zateplenie, výmena okien, rekonštrukcia strechy)

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti - SZŠ Tomáša Zanovita Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach SZŠ za školský rok 2020/2021 (pdf, 400kB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti - SMŠ Tomáša Zanovita Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach SMŠ za školský rok 2020/2021 (pdf, 800kB)


bottom