Zamestnanci školy


Zriaďovateľ: PaedDr. Tomáš Zanovit
Riaditeľka ZŠ: Mgr. Hana Ignačáková
Zástupkyňa ZŠ: Mgr. Silvia Majerovová
Ekonomický úsek: Mgr. Katarína Rakovanová, Ing. Anna Brijová

Učitelia 1.-4. ročník,
triednictvo: Mgr. Silvia Majerovová – 1.A, Mgr. Marcela Tarhajová - 1.B, Mgr. Andrea Hrivnáková – 2.A, Mgr. Katarína Ličková – 2.B, Mgr. Gabriela Lazárová – 3.A, Mgr. Eva Vandžurová – 3.B, Mgr. Ivana Trnovská - 4.A, Mgr. Kristína Müller – 4.B

Učitelia 5.-9. ročník,
triednictvo: Ing. Vlasta Pramuková – 5.A, Mgr. Martina Matulová – 5.B, Mgr. Igor Zanovit – 6.A, RNDr. Martin Knap – 7.A, Mgr. Jana Špocová - 8.A, Mgr. Samuel Rybárik – 9.A

Učitelia bez triednictva,
PaedDr. Daniela Gabrielová, Mgr. Zuzana Černáková, Mgr. Helena Feriančíková, Mgr. Eva Poloncová, Mgr. Janka Svobodová, Mgr. Monika Maruňáková

Náboženská výchova,
Mgr. Marcela Chromeková, Mgr. Margita Dieová

Asistenti učiteľa,
Mgr. Martina Tatárová, Mgr. Monika Maruňáková, Mgr. Barbora Malinovská, Mgr. Ľubomíra Adásková, Bc. Eva Vachová

Výchovný poradca,
Mgr. Zuzana Černáková

Špeciálna pedagogička,
Mgr. Lucia Mohlerová

Koordinátor sociálno - patologických javov,
PaedDr. Daniela Gabrielová

Prevádzkový zamestnanec,
Ingrid Dovcová, Patrik Zeliska, Mgr, Ján Bóna

Školský klub detí,
Mgr. Barbora Malinovská, Mgr. Ľubomíra Adásková, Mgr. Mária Štafuriková, Mgr. Jana Repiščáková, Mgr. Marcela Tarhajová

Súkromná materská škola,

Riaditeľka SMŠ, Mgr. Eva Mácová

Učiteľky SMŠ,
Mgr. Eva Mácová, Bc. Tatiana Urbanová, Bc. Miroslava Kolibáčová, Jana Petrovičová, Lenka Valocká, Katarína Gonšenicová, Katarína Palúchová, Lenka Filcová, Mgr. Monika Petrovičová, Bc. Katarína Petrovič, Michaela Petrželová, Radka Kotyrová, Anna Matulová

Prevádzkoví zamestnanci,
Anna Pavolková, Patrik Zeliska, Helena Bocskaiovábottom