Zamestnanci školy


Zriaďovateľ: PaedDr. Tomáš Zanovit
Riaditeľka ZŠ: PaedDr. Daniela Gabrielová
Zástupkyňa ZŠ: Mgr. Hana Ignačáková
Tajomníčka, ekonómka školy: Mgr. Katarína Rakovanová, Ing. Anna Sládečková

Učitelia 1.-4. ročník,
triednictvo Mgr. Ivana Trnkócyová - 1.A, Mgr. Kristína Vojtková – 1.B, Mgr. Marcela Tarhajová - 2.A, Mgr. Eva Vandžurová – 2.B, Mgr. Helena Feriančiková - 3.A, Mgr. Gabriela Lazárová – 4.A, Mgr. Katarína Ličková – 4.B

Učitelia 5.-9. ročník,
triednictvo Mgr. Jana Špocová - 5.A, Mgr. Hana Ignačáková – 6.A, Mgr. Alexandra Seibertová – 7.A, Mgr. Zuzana Černáková - 8.A, RNDr. Martin Knap – 9.A

Učitelia bez triednictva,
Ing. Dominika Mitterpachová, Mgr. Janka Baránková, Mgr. Alexandra Pilková, Mgr. Antónia Straková, Mgr. Ján Bóna, Mgr. Zanovit Igor

Náboženská výchova,
Mgr. Magda Stanková, Margita Dieová

Výchovný poradca,
PaedDr. Tomáš Zanovit

Špeciálna pedagogička,
Mgr. Lucia Mohlerová

Koordinátor sociálno - patologických javov,
PaedDr. Daniela Gabrielová

Prevádzkový zamestnanec,
Ingrid Dovcová

Školský klub detí,
Anna Tomeková, Bc. Barbora Malinovská, Mgr. Martina Hrušková, Bc. Ľubomíra Adásková, Mgr. Mária Štafuriková

Súkromná materská škola,

Riaditeľka SMŠ, Mgr. Eva Mácová

Učiteľky SMŠ,
Marta Musilová, Bc. Tatiana Urbanová, Bc. Miroslava Kolibáčová, Jana Petrovičová, Lenka Valocká, Katarína Gonšenicová, Katarína Palúchová, Mgr. Radka Pavolková, Anna Matulová, Lenka Filcová, Mgr. Monika Svobodová, Bc. Katarína Holešová

Prevádzkoví zamestnanci,
Anna Pavolková, Patrik Zeliska, Helena Bocskaiovábottom