Zápis žiakov


Zápis žiakov do 1. ročníka pre šk. rok 2019/2020 sa uskutoční v pracovných dňoch od 1. apríla 2019 od 8.00 - 15.30 hod. Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

Zápis do MŠ  - dieťa môžete zapísať do MŠ každý pracovný deň od 8.00 hod. - 16.00 hod. (Žiadosť o prijatie dieťaťa do SMŠ T. Zanovita)

zápis na šk rok. 2019/2020bottom