Zamestnanci školy


Zriaďovateľ: PaedDr. Tomáš Zanovit
Riaditeľka ZŠ: Mgr. Hana Ignačáková
Ekonomický úsek: Mgr. Katarína Rakovanová, Ing. Anna Brijová

Učitelia 1.-4. ročník,
triednictvo: Mgr. Andrea Hrivnáková – 1.A, Mgr. Katarína Ličková – 1.B, Mgr. Gabriela Lazárová – 2.A, PaedDr. Dominik Jankovič – 2.B, Mgr. Ivana Trnkócyová - 3.A, Mgr. Kristína Müller – 3.B, Mgr. Marcela Tarhajová - 4.A, Mgr. Eva Vandžurová – 4.B

Učitelia 5.-9. ročník,
triednictvo: Mgr. Igor Zanovit – 5.A, Mgr. Veronika Hipíková Sojková – 6.A, Mgr. Jana Špocová - 7.A, Mgr. Hana Ignačáková – 8.A, Ing. Dominika Mitterpachová – 9.A

Učitelia bez triednictva,
Mgr. Daniela Gabrielová, RNDr. Martin Knap, Mgr. Zuzana Černáková, Mgr. Helena Feriančíková, Mgr. Samuel Rybárik, Mgr. Mária Štafuriková, Mgr. Eva Poloncová, Mgr. Janka Svobodová

Náboženská výchova,
Mgr. Marcela Chromeková, Mgr. Margita Dieová

Asistenti učiteľa,
Mgr. Martina Tatárová, Mgr. Monika Maruňáková, Mgr. Helena Feriančíková, Mgr. Samuel Rybárik, Bc. Barbora Malinovská, Mgr. Ľubomíra Adásková, Mgr. Jana Repiščáková

Výchovný poradca,
Mgr. Zuzana Černáková

Špeciálna pedagogička,
Mgr. Lucia Mohlerová

Koordinátor sociálno - patologických javov,
PaedDr. Daniela Gabrielová

Prevádzkový zamestnanec,
Ingrid Dovcová, Patrik Zeliska, Mgr, Ján Bóna

Školský klub detí,
Bc. Barbora Malinovská, Mgr. Ľubomíra Adásková, Mgr. Mária Štafuriková, Mgr. Marcela Tarhajová, Mgr. Samuel Rybárik, Mgr. Jana Repiščáková

Súkromná materská škola,

Riaditeľka SMŠ, Mgr. Eva Mácová

Učiteľky SMŠ,
Mgr. Eva Mácová, Marta Musilová, Bc. Tatiana Urbanová, Bc. Miroslava Kolibáčová, Jana Petrovičová, Lenka Valocká, Katarína Gonšenicová, Katarína Palúchová, Lenka Filcová, Mgr. Monika Petrovičová, Bc. Katarína Petrovič, Michaela Petrželová, Mgr. Radka Kotyrová

Prevádzkoví zamestnanci,
Anna Pavolková, Patrik Zeliska, Helena Bocskaiovábottom