Kontakt

 
Zriaďovateľ školy : PaedDr. Tomáš Zanovit
Riaditeľka ZŠ: Mgr. Hana Ignačáková
Zástupkyňa riaditeľky školy pre ekonomiku: Mgr. Katarína Rakovanová
Telefón: 043/430 6836, 0907 87 7334
E-mail: szstzanovita@gmail.com
Adresa: Martin, Ul. východná 18, A - pavilón
webmaster: juraj.svoboda@gmail.com


bottom