Family

Materská škola


Location

Základná škola
Výberové konanie na riaditeľa ZŠ

Výberové konanie na riaditeľa MŠOZNAM ZŠ


Vážení rodičia, vážení učitelia, milí žiaci.

Po celoplošnom testovaní, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 06.11. a 9.11.2020 bude v našej škole prebiehať vyučovanie rovnakým spôsobom ako od 26.10.2020. Žiaci druhého stupňa (ročníky 5.až 9.) sa budú vzdelávať dištančne (z domu). Žiaci prvého stupňa (ročníky 1. až 4.) sa budú od 10.11.2020 vzdelávať v škole. V prevádzke bude tiež školský klub a školská jedáleň.

Na základe Usmernenia ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z 1. novembra 2020 môžu do budovy školy vstúpiť žiaci prvého stupňa a osoby, ktoré sa dokážu preukázať negatívnym výsledkom testu. Zákonný zástupca, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu, nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy, či školského zariadenia. Ministerstvo školstva odporúča zákonnému zástupcovi, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu, aby ospravedlnil žiaka z vyučovania na 5 za sebou nasledujúcich vyučovacích dní (v tomto prípade je to 10.,11.,12.,13. a 11. november 2020) a pri návrate do školy predložil Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, ktoré nájdete v prílohe (príloha č.2).

Podľa §1 ods.3 a §2 ods.3 vyhlášky č. 16 je riaditeľ alebo ním poverený zamestnanec oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vonkajších alebo vnútorných priestorov školy alebo školského zariadenia preukázanie sa negatívnym výsledkom testu alebo potvrdenie o výnimke podľa vyhlášky číslo 16 (príloha č. 1)

Ak je žiak v povinnej 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku, alebo pozitívneho výsledku člena jeho domácnosti, zákonný zástupca oznamuje škole povinnú izoláciu žiaka. Pri návrate do školy po ukončení povinnej 10-dňovej izolácie odovzdá zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára. Za porozumenie a ústretovosť Vám ďakujeme a v prípade otázok nás môžete kontaktovať na t.č.:043-4306836 od 10.11.2020 (6.00 hod.)OZNAM ZŠ


SZŠ T. Zanovita bude v dňoch 06.11.2020 (piatok) a 9.11.2020 (pondelok) zatvorená z dôvodu jesenných prázdnin. Od 10.11.2020 bude SZŠ v riadnej prevádzke, v závislosti od výsledkov celoplošného testovania. Informáciu o riadnej prevádzke uverejníme na webovej stránke školy www.skolatomasazanovita.sk a edupage najneskôr dňa 9.11.2020 (pondelok).

Ak bude riadna prevádzka SZŠ zahájená dňa 10.11.2020 (utorok), tak zákonný zástupca žiaka je povinný predložiť Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (tlačivo bude zverejnené na webovej stránke školy, edupage alebo bude k dispozícií pri vstupe do SZŠ).

Dôležité upozornenie!
Ak sa zákonní zástupcovia dieťaťa nezúčastnia testovania t.j. budú v povinnej karanténe, v povinnej karanténe je aj ich dieťa, to znamená, že žiak nemôže nastúpiť do SZŠ. Ak sa žiak prvého stupňa základnej školy, ktorý má nad 10 rokov nevie preukázať negatívnym výsledkom RT – PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19, nemôže sa zúčastňovať prezenčnej výučby (nemôže sa zúčastňovať vyučovania v škole).OZNAM MŠ

SMŠ T. Zanovita bude v dňoch 6.11.2020 (piatok) a 9.11.2020 (pondelok) zatvorená vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu súvisiacu s výskytom a šírením ochorenia COVID 19 a z dôvodu veľmi nízkeho záujmu zo strany zákonných zástupcov detí o pobyt dieťaťa v materskej škole. Od 10.11.2020 bude SMŠ v riadnej prevádzke, v závislosti od výsledkov celoplošného testovania.

Ak bude riadna prevádzka SMŠ zahájená dňa 10.11.2020 (utorok), tak zákonný zástupca dieťaťa je povinný predložiť Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (tlačivo je zverejnené na webovej stránke školy alebo bude k dispozícií pri vstupe do SMŠ).

Dôležité upozornenie!
Ak sa zákonní zástupcovia dieťaťa nezúčastnia testovania t.j. budú v povinnej karanténe, v povinnej karanténe je aj ich dieťa, to znamená, že dieťa nemôže nastúpiť do SMŠ.OZNAM MŠ

Vážení rodičia. Riadna prevádzka MŠ začne 10.11.2020.

Zákonný zástupca, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu, podľa vyhlášky č. 16 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tomto prípade odporúča, aby zákonný zástupca neumiestňoval dieťa do materskej školy na najbližších 10 kalendárnych dní.

Dieťa v materskej škole, ktoré sa nezúčastnilo testovania, ma podľa § 1 ods. 2 písm. f) a q) vyhlášky č. 16 povolený vstup do školy aj bez preukázania negatívneho výsledku testu. Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti uvedené v Prílohe č. 2 tohto oznamu usmernenia.

Podľa §1 ods.3 a §2 ods.3 vyhlášky č. 16 je riaditeľ alebo ním poverený zamestnanec oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vonkajších alebo vnútorných priestorov školy alebo školského zariadenia preukázanie sa negatívnym výsledkom testu alebo potvrdenie o výnimke podľa vyhlášky číslo 16 (príloha č. 1)Súkromná základná škola T. Zanovita,

pokyny pre zahájenie školského roka


Vážení rodičia, milí žiaci!

Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční dňa 2.9.2020(streda) o 8,30 hod. Z dôvodu preventívnych opatrení bude potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti pre žiakov a ich zákonných zástupcov.

Pokyny pre zahájenie školskéh roka (.pdf)

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 (.pdf)

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (.pdf)Požadované učebné pomôcky podľa ročníkov

Požadované učebné pomôcky podľa ročníkov (.pdf)Oznam k zápisu do 1. ročníka Súkromnej ZŠ

Vážení rodičia, v prípade, že máte záujem zapísať Vaše dieťa do našej školy, prosíme Vás o vyplnenie dotazníka k zápisu do 30.4.2020, ktorý sa nachádza na našej stránke www.skolatomasazanovita.sk. Vzhľadom na vzniknutú situáciu nie je možné vykonať zápis klasickým spôsobom.

Formulár si stiahnite do počítača, vyplňte a vyplnený dotazník, prosíme zašlite na mailovú adresu školy szstzanovita@mail.t-com.sk. Ak by ste zvažovali pre Vaše dieťa odklad školskej dochádzky alebo sa neviete rozhodnúť či je Vaše dieťa pripravené na nástup do školy prosím uveďte nám to v maily, aby sme Vám mohli podať potrebné informácie.

Dotazník pre zápis žiaka do 1. ročníka (formát pdf - editovateľné po stiahnutí do počítača)Oznam k zápisu do Súkromnej materskej školy

V prípade, že máte záujem zapísať Vaše dieťa do našej materskej školy, prosíme Vás o vyplnenie prihlášky dieťaťa do MŠ v termíne do 31.5.2020, ktorá sa nachádza na našej stránke www.skolatomasazanovita.sk. Vzhľadom na vzniknutú situáciu nie je potrebné prihlášku potvrdiť u lekára. Vyplnenú prihlášku, prosíme zašlite na mailovú adresu školy szstzanovita@mail.t-com.sk. Deti do materskej školy prijímame počas celého roka, uprednostníme však tie, ktoré budú mať prihlášku podanú do 31.5.2020.

Formulár si stiahnite do počítača, vyplňte a vyplnený dotazník, prosíme zašlite na mailovú adresu školy szstzanovita@mail.t-com.sk. Ak by ste zvažovali pre Vaše dieťa odklad školskej dochádzky alebo sa neviete rozhodnúť či je Vaše dieťa pripravené na nástup do školy prosím uveďte nám to v maily, aby sme Vám mohli podať potrebné informácie.

Dotazník pre zápis do materskej školy (formát pdf - editovateľné po stiahnutí do počítača)zápis na šk rok. 2019/2020Oznam


Vážení rodičia, výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP), priamo riadená organizácia ministerstva školstva, je počas prerušenia vyučovania v školách nápomocný nielen učiteľom, školským špeciálnym pedagógom a sociálnym pedagógom, školským psychológom, asistentom učiteľa, ale aj rodičom a žiakom. Preto Vám dávame do pozornosti link: https://www.minedu.sk/vyskumny-ustav-detskej-psychologie-a-patopsychologie-pomaha-pri-domacom-vzdelavani/?fbclid=IwAR2VC2o4n2xct_ThiQ8pennOAb0rQrIIpNi9gy3PI5qdknYEQN_8c00HE90, kde nájdete potrebné infomácie.Pomoc pre rodičov


Vážení rodičia Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie vydal 11 DOBRÝCH RÁD PRE RODIČOV AKO SA UČIŤ DOMA, ktoré by Vám mohli pomôcť pri domácom vzdelávaní. Uvedený dokument nájdete na nasledujúcom linku: https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2020/03/11-rad-pre-rodicov-skola-doma.pdf?fbclid=IwAR2buZWbKE_lSaoHfzaMTxdn6nCtGN616VahmDmO-yH4A66who1Q-u3TNncŠkolské ihriskoŽiaci 1. roč. dostali od zriaďovateľa školy bezplatne:

 • Výkres A4 - 10 ks
 • Slovník č. 624 - 1 ks
 • Zošit č. 511 - 3 ks
 • Zošit č. 512 - 2 ks
 • Zošit č. 513 - 3 ks
 • Pastelky 1 ks
 • Lepidlo 1 ks
 • Ceruzka 1 ks
 • Pero Tornádo - 1 ks
 • Sada farebného papiera - 1 ks

Učebné pomôcky potrebné pre žiakov jednotlivých ročníkov:osvedčenie 2014


Teddy

Čím je naša škola jedinečná:

 • bezplatné vzdelávanie pre všetkých žiakov
 • nízke počty žiakov v triedach
 • výuka anglického jazyka od prvého ročníka
 • príjemné a moderné prostredie v kompletne zrekonštruovanej budove
 • pestrá mimoškolská a krúžková činnosť
 • udržiavaný a bezpečný areál školy
 • dobrá dostupnosť k budove školy
 • odborné učebne
 • okrem telocvične možnosť využitia nového športového areálu
 • organizovanie Školy v prírode
 • na škole sa vyučujú tri svetové jazyky
 • aktívna spolupráca s CVČ Domino, SZUŠ Záturčie, DEEP MARTIN, SCVČ
 • slávnosti v škole – Halloween, Zimná slávnosť, Karneval, Deň detí, Týždeň športu

Ciele školy:

 • učiť sa poznávať
 • učiť sa konať
 • učiť sa spoločne
 • učiť sa byť

Dohľad nad ochranou osobných údajov (v zmysle §44 zákona č. 18/2018 Z.z. a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY EÚ 2016/679) vykonáva v našej škole ZODPOVEDNÁ OSOBA: p. JUDr. Katarína Drábová, e-mailový kontakt: judr.drabova@gmail.com, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej škole.
bottom