Family

Materská škola


Location

Základná škola


Súkromná základná škola T. Zanovita,

Ul. východná 18, 036 01 Martin

Od 15.6.2020 bude Súkromná základná škola T. Zanovita pre ročníky 1. – 5. v prevádzke od 6,30 hod. do 16,00 hod.

Od 22.6.2020 bude Súkromná základná škola T. Zanovita v prevádzke aj pre ročníky 6. – 9., žiaci týchto ročníkov dostanú bližšie informácie do 19.6.2020.

Nástup žiakov od 15.6.2020 a od 22.6.2020 nie je povinný.Súkromná materská škola T. Zanovita,

Ul. východná 18, 036 01 Martin

Od 15.6.2020 bude Súkromná materská škola T. Zanovita v prevádzke od 6,00 hod. do 16,00 hod.Vážení rodičia, aj toto leto Vám ponúkame možnosť prihlásiť Vaše deti do ŠKD počas letných prázdnin v termíne od 1.7.2020 do 24.7.2020 a od 12.8.2020 do 31.8.2020. V prípade záujmu je potrebné do školy doručiť záväznú prihlášku dieťaťa, ktorú deti v škole dostali a je uverejnená aj na stránke školy. Všetky potrebné informácie nájdete v záväznej prihláške.

Prihláška do školského klubu počas letných prázdninVážení rodičia, aj toto leto Vám ponúkame možnosť prihlásiť Vaše deti do SMŠ počas letných prázdnin v termíne od 1.7.2020 do 24.7.2020 a od 12.8.2020 do 31.8.2020. V prípade záujmu je potrebné do SMŠ doručiť záväznú prihlášku dieťaťa, ktorú ste dostali v SMŠ a je uverejnená aj na stránke školy. Všetky potrebné informácie nájdete v záväznej prihláške.

Prihláška do súkromnej materskej školy počas letných prázdninOznam k zápisu do 1. ročníka Súkromnej ZŠ

Vážení rodičia, v prípade, že máte záujem zapísať Vaše dieťa do našej školy, prosíme Vás o vyplnenie dotazníka k zápisu do 30.4.2020, ktorý sa nachádza na našej stránke www.skolatomasazanovita.sk. Vzhľadom na vzniknutú situáciu nie je možné vykonať zápis klasickým spôsobom.

Formulár si stiahnite do počítača, vyplňte a vyplnený dotazník, prosíme zašlite na mailovú adresu školy szstzanovita@mail.t-com.sk. Ak by ste zvažovali pre Vaše dieťa odklad školskej dochádzky alebo sa neviete rozhodnúť či je Vaše dieťa pripravené na nástup do školy prosím uveďte nám to v maily, aby sme Vám mohli podať potrebné informácie.

Dotazník pre zápis žiaka do 1. ročníka (formát pdf - editovateľné po stiahnutí do počítača)Oznam k zápisu do Súkromnej materskej školy

V prípade, že máte záujem zapísať Vaše dieťa do našej materskej školy, prosíme Vás o vyplnenie prihlášky dieťaťa do MŠ v termíne do 31.5.2020, ktorá sa nachádza na našej stránke www.skolatomasazanovita.sk. Vzhľadom na vzniknutú situáciu nie je potrebné prihlášku potvrdiť u lekára. Vyplnenú prihlášku, prosíme zašlite na mailovú adresu školy szstzanovita@mail.t-com.sk. Deti do materskej školy prijímame počas celého roka, uprednostníme však tie, ktoré budú mať prihlášku podanú do 31.5.2020.

Formulár si stiahnite do počítača, vyplňte a vyplnený dotazník, prosíme zašlite na mailovú adresu školy szstzanovita@mail.t-com.sk. Ak by ste zvažovali pre Vaše dieťa odklad školskej dochádzky alebo sa neviete rozhodnúť či je Vaše dieťa pripravené na nástup do školy prosím uveďte nám to v maily, aby sme Vám mohli podať potrebné informácie.

Dotazník pre zápis do materskej školy (formát pdf - editovateľné po stiahnutí do počítača)zápis na šk rok. 2019/2020Oznam


Vážení rodičia, výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP), priamo riadená organizácia ministerstva školstva, je počas prerušenia vyučovania v školách nápomocný nielen učiteľom, školským špeciálnym pedagógom a sociálnym pedagógom, školským psychológom, asistentom učiteľa, ale aj rodičom a žiakom. Preto Vám dávame do pozornosti link: https://www.minedu.sk/vyskumny-ustav-detskej-psychologie-a-patopsychologie-pomaha-pri-domacom-vzdelavani/?fbclid=IwAR2VC2o4n2xct_ThiQ8pennOAb0rQrIIpNi9gy3PI5qdknYEQN_8c00HE90, kde nájdete potrebné infomácie.Pomoc pre rodičov


Vážení rodičia Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie vydal 11 DOBRÝCH RÁD PRE RODIČOV AKO SA UČIŤ DOMA, ktoré by Vám mohli pomôcť pri domácom vzdelávaní. Uvedený dokument nájdete na nasledujúcom linku: https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2020/03/11-rad-pre-rodicov-skola-doma.pdf?fbclid=IwAR2buZWbKE_lSaoHfzaMTxdn6nCtGN616VahmDmO-yH4A66who1Q-u3TNncŠkolské ihriskoŽiaci 1. roč. dostali od zriaďovateľa školy bezplatne:

 • Výkres A4 - 10 ks
 • Slovník č. 624 - 1 ks
 • Zošit č. 511 - 3 ks
 • Zošit č. 512 - 2 ks
 • Zošit č. 513 - 3 ks
 • Pastelky 1 ks
 • Lepidlo 1 ks
 • Ceruzka 1 ks
 • Pero Tornádo - 1 ks
 • Sada farebného papiera - 1 ks

Učebné pomôcky potrebné pre žiakov jednotlivých ročníkov:osvedčenie 2014


Teddy

Čím je naša škola jedinečná:

 • bezplatné vzdelávanie pre všetkých žiakov
 • nízke počty žiakov v triedach
 • výuka anglického jazyka od prvého ročníka
 • príjemné a moderné prostredie v kompletne zrekonštruovanej budove
 • pestrá mimoškolská a krúžková činnosť
 • udržiavaný a bezpečný areál školy
 • dobrá dostupnosť k budove školy
 • odborné učebne
 • okrem telocvične možnosť využitia nového športového areálu
 • organizovanie Školy v prírode
 • na škole sa vyučujú tri svetové jazyky
 • aktívna spolupráca s CVČ Domino, SZUŠ Záturčie, DEEP MARTIN, SCVČ
 • slávnosti v škole – Halloween, Zimná slávnosť, Karneval, Deň detí, Týždeň športu

Ciele školy:

 • učiť sa poznávať
 • učiť sa konať
 • učiť sa spoločne
 • učiť sa byť

Dohľad nad ochranou osobných údajov (v zmysle §44 zákona č. 18/2018 Z.z. a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY EÚ 2016/679) vykonáva v našej škole ZODPOVEDNÁ OSOBA: p. JUDr. Katarína Drábová, e-mailový kontakt: judr.drabova@gmail.com, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej škole.
bottom