Family

Materská škola


Location

Základná škola

Ukončenie školského roka

Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022 bude dňa 30.6.2022 o 8.30 hod. pred budovou školy. V tento deň budú žiaci končiť o 10.30 hod.

Školský klub detí aj školská jedáleň budú v riadnej prevádzke a obedy sa budú vydávať od 10.30 hod.

Školský rok 2022/2023 začína po letných prázdninách dňa 5. 9. 2022 (pondelok).
Bábkové divadlo 2022

Dňa 19. a 23. mája sa triedy 2.A a 2.B zúčastnili, v spolupráci s Centrom environmentálnej výchovy, environmentálnej výchovy v Turčianskom Petre. Žiaci sa zaujímavými, pútavými a aktívnymi metódami dozvedeli o divožijúcich zvieratách v našich lesoch, triedili ich podľa toho, či sú mäsožravce, bylinožravce alebo všežravce a taktiež si pripomenuli, ako sa správať v lese a k zvieratám, ktoré v ňom žijú. Pán rezbár deťom zahral veselé bábkové divadlo s marionetami zo svojej rezbárskej dielne. V závere si na pamiatku deti zakúpili drevené výrobky pána rezbára. Ten sa s nimi rozlúčil koncertom, počas ktorého predviedol hru na rôzne dychové nástroje.Fotogaléria
Svetový Deň rodiny 2022

Dňa 15. mája sme si pripomenuli "SVETOVÝ DEŇ RODINY"! Pri tejto príležitosti sme si pripravili aktivity pre našich žiakov.Fotogaléria
Slovenské ľudové piesne

Dňa 19.5.2022 sa v ŠKD v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti, uskutočnilo hudobné vystúpenie na tému: SLOVENSKÉ ĽUDOVÉ PIESNE.


Medzinárodný Deň matiek 2022

Dňa 17.5. 2022 sa pri príležitosti MEDZINÁRODNÉHO DŇA MLIEKA uskutočnila ochutnávka mliečnych výrobkov, tvorivé dielne a ďalšie aktivity zamerané na pozitívny postoj k mlieku a mliečnym výrobkom. Deti v ŠKD si vyrábali milkshaky z mlieka a čerstvého ovocia.

 

Fotogaléria
Deň matiek 2022

Žiaci prvého stupňa, pod vedením pani učiteliek, si pripomenuli Deň matiek a svoje vyznanie a úctu k mamám vyjadrili v podobe kultúrneho podujatia, ručne vyrobených pozdravov, maľovaných kamienkov, darčekových košíkov, kytičiek, či srdiečok.

 

Fotogaléria
Návšteva kníhkupectva Martinus

Super strávené dopoludnie žiakov 1. a 3. ročníka v kníhkupectve "Martinus".

 

Fotogaléria
Veľkonočné tvorivé dielne

Dňa 12.4.2022 sa uskutočnili v 4.oddelení ŠKD Veľkonočné tvorivé dielne. Deti si zdobili vajíčka lepením rôznych ozdôb a papierové vajíčka skrášľovali krepovým papierom.

 

 

 
Slávnostný zápis do prvého ročníka 2022/2023

V dňoch od 4. apríla 2022 do 8. apríla 2022 sme brány školy otvorili našim budúcim prváčikom. Všetci sme sa na ich príchod veľmi tešili. Bol to ich veľký deň, kde všetci preukázali svoje znalosti. Ukázali všetko to, čo má budúci prvák vedieť. S veľkým potešením a radosťou môžeme konštatovať, že budúci rok naša škola privíta nových šikovných prvákov!

Tešíme na moment, keď si v septembri zasadnú do školských lavíc...

 

 

 Deň Zeme 22. apríl

Aj na našej škole si každoročne pripomíname sviatok našej planéty Deň Zeme – 22. apríl. Pani učiteľky si na tento špeciálny deň pripravili zaujímavé aktivity s deťmi súvisiace s ochranou životného prostredia.

Žiaci si vyrobili vlastnú knižku s názvom „Deň Zeme“, v ktorej kresbami znázornili svoj vzťah k prírode, ďalší si vytvorili srdiečka, v ktorých každý žiak vyjadril svoj názor na to, ako prispieva k ochrane našej planéty, napísali zábavné básničky, sadili do kvetináčov rastlinky a čistili okolie školy.

 

 

 Úspešná reprezentácia na dejepisnej olympiáde

V aktuálnom školskom roku našu školu na dejepisnej olympiáde úspešne reprezentuje žiak deviateho ročníka Milan Jurkemik. Milan sa zúčastnil okresného kola, v ktorom obsadil 2. miesto, ktoré mu zabezpečilo postup do krajského kola. V krajskom kole svoje umiestnenie dokázal ešte vylepšiť a z prvého miesta sa mu podarilo postúpiť do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať v Bratislave. Milanovi k doterajším úspechom gratulujeme a prajeme veľa úspechov v celoštátnom kole.

 Sférické kino

V pondelok 11.4.2022 k nám zavítalo sférické kino - „Objav s nami svet, ktorý nás obklopuje“. Zrazu sme sa ocitli vo vnútri kupoly. Toto mobilné planetárium vytvára pre deti najefektívnejšie pôsobiacu formu filmovej projekcie. V zázračnom priestore sme sa cítili, ako keby sme skutočne boli priamo na dne oceána. Spoločne sme sa s jeho obyvateľmi vydali na dobrodružnú plavbu zachrániť zázračný korálový útes. Ďakujeme za tento skvelý zážitok a tešíme sa opäť na návštevu.

 

 

Zlatá guľôčka

Dňa 15. marca 2022 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Zlatá guľôčka. A tu sú najlepší speváci:

I. kategória:
1. miesto: Matiáš Štafurik, 2.A
2. miesto: Timea Kučerová, 1.B
3. miesto: Sára Sýkorová, 2.A

II. kategória:
1. miesto: Adela Burgerová, 4.A
2. miesto: Timea Kováčová, 3.A
3. miesto: Jakub Štafurik, 3.A
3. miesto: Gabriela Škytová, 3.B

III. kategória:
1. miesto: Bibiána Rojková, 5.B
2. miesto: Adam Slezák, 5.B

Ocenenie výherkyne záchranárskej súťaže

Dňa 16.3.2022 sa žiačka 9. ročníka našej školy Timea Hoghová zúčastnila oceňovania výhercov záchranárskej súťaže v rámci projektu Mladý záchranár o ceny mesta Martin, Mestskej polície Martin a redakcie časopisu Fľak. Obsadila 3. miesto s literárnou prácou na tému Pomoc prírode (zvieratám a stromom) s názvom „Zber odpadkov a vysádzanie stromčekov“. Ceny si prevzala z rúk primátora mesta Martin Jána Danka, náčelníka Mestskej polície mesta Martin Milana Bartoša a autora projektu Mladý záchranách Bruna Horeckého.

Ku krásnemu tretiemu miestu Timei gratulujeme.

Deň svätého Valentína ...

Každoročne tento sviatok slávia ľudia na celom svete. Všade dookola cítiť lásku, obchody sú plné kvetov, srdiečok a iných drobností pripomínajúcich tento sviatok. Dňa 14.2. sme aj my oslavovali v našej škole sviatok svätého Valentína...

Je to čas povedať našim blízkym ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu lásku a vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili. Celé dopoludnie sme venovali výrobe darčekov pre rodičov a starých rodičov. Popri práci sme si porozprávali o histórii tohto sviatku a zamaškrtili na výborných valentínskych koláčikoch pripravovaných s láskou.

No je potrebné si uvedomiť, že lásku a pozornosť by sme mali venovať jeden druhému každý deň, nielen v tento sviatok...

FotogalériaBeseda - 26.01.2022

Dňa 26.01.2022 sa uskutočnila v našej škole beseda, ktorej úlohou bolo žiakom ôsmeho a deviateho ročníka priblížiť fungovanie Európskej únie. Pri tejto príležitosti navštívil našu školu náš bývalý žiak a rodák z Martina Marián Jakubócy, v súčasnosti veľvyslanec Slovenska v Nemecku. Ten našim žiakom sprostredkoval informácie o činnosti a štruktúrach Európskej únie, ako aj o výhodách členstva v tejto organizácii.

Následne prebiehala diskusia v ktorej žiaci mohli vyjadriť svoj vlastný pohľad na to ako členstvo v EÚ ovplyvňuje fungovanie Slovenska a či sami žiaci pociťujú nejaké výhody, prípadne nevýhody členstva v EÚ. Diskusia neobišla ani v súčasnosti citlivé témy ako znečisťovanie životného prostredia a pod.

Okrem toho žiakov najviac zaujímalo, čo taká práca veľvyslanca v zahraničí obsahuje. Od pána veľvyslanca sa dozvedeli ako Slovensko možno pozitívne prezentovať v zahraničí v rámci atraktivity, ktorú ponúka pre obyvateľov iných krajín. Pre žiakov bolo veľkým prínosom aj to, že pán veľvyslanec mohol vďaka svojím bohatým skúsenostiam priblížiť a porovnať kvalitu života na Slovensku oproti iným krajinám.

Beseda priniesla našim žiakom možnosť lepšie pochopiť fungovanie a význam činnosti Európskej únie.


4. ročník celoslovenskej výzvy:

„KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE

OD TOPÁNOK?“

Je tu opäť december, a zároveň čas túžobného očakávania kúzelných „Vianoc“! Čas zimných radovánok, čas bieleho ticha a pokoja... Je to čarovná atmosféra, kedy majú ľudia k sebe oveľa bližšie..

V tomto školskom roku sme sa s I. A triedou zapojili do celoslovenskej zbierky „KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK?“, ktorej hlavnou myšlienkou je potešiť osamelých seniorov vianočnými darčekmi v domove dôchodcov. A tak sme i my do krabíc zabalili veľa lásky- niečo sladké, niečo slané, niečo teplé, niečo mäkké, niečo voňavé, niečo na zábavu a niečo zo srdca... Všetci šikovní žiaci vytvorili aj milé pozdravy a namaľovali pekné obrázky, ktoré sú súčasťou balíčkov. Veríme, že každý jeden balíček vyčarí úsmev na tvári a zahreje pri srdci tak, ako hrialo nás, pri ich príprave..

Ďakujem všetkým rodičom, ktorí sa zapojili do tejto výzvy a pomohli! Vaše dary urobia radosť tam, kde je to naozaj potrebné.

Mgr. Silvia MajerovováSlávnostné otvorenie školského roka

Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční dňa 2.9.2021 o 8,30 hod. pred budovou školy.

Od 2.9.2021 bude v riadnej prevádzke aj Školský klub detí v čase od 6,00 do 16,30 hod.

Podmienky vstupu žiakov do školy:

Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá rodič Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (príloha) žiaka. Žiak s príznakmi musí zostať doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára. Bez uvedeného písomného vyhlásenia nebude žiakovi povolený vstup do školy.

Podmienky vstupu rodičov žiakov 1. ročníka do školy:

Pri vstupe do školy predkladá rodič Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti (príloha). Rodičia žiakov 1. ročníka budú mať umožnený vstup do školy v dňoch 2.9.2021 a 3.9.2021.OZNAM pre rodičov SMŠ

Od 1.8.2021 dochádza k zmene poskytovania dotácií na stravu pre deti v MŠ. Dotácia bude poskytovaná len deťom, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ a nedosiahli ešte vek 6 rokov a deťom, ktoré už dosiahli vek 6 rokov, ktorých rodičia si neuplatňujú zvýšený daňový bonus alebo sú v hmotnej núdzi. Z tohto dôvodu Vás žiadame, aby ste nám do 9.8.2021 doručili potvrdenie z úradu práce, že ste v hmotnej núdzi alebo čestné vyhlásenie, že si neuplatňujete zvýšený daňový bonus. V opačnom prípade Vám nebude dotácia na stravu pre dieťa priznaná. Potvrdenie alebo čestné vyhlásenie môžete hodiť do poštovej schránky alebo mailom.

Čestné vyhlásenie - daňový bonus.OZNAM pre rodičov ZŠ

Od 1.8.2021 dochádza k zmene poskytovania dotácií na stravu pre deti v ZŠ. Dotácia bude poskytovaná len deťom vo veku 6 až 15 rokov, ktorých rodičia si neuplatňujú zvýšený daňový bonus alebo sú v hmotnej núdzi. Z tohto dôvodu Vás žiadame, aby ste nám do 9.8.2021 doručili potvrdenie z úradu práce, že ste v hmotnej núdzi alebo čestné vyhlásenie, že si neuplatňujete zvýšený daňový bonus. V opačnom prípade Vám nebude dotácia na stravu pre dieťa priznaná. Potvrdenie alebo čestné vyhlásenie môžete hodiť do poštovej schránky alebo mailom.

Čestné vyhlásenie - daňový bonus.Požadované učebné pomôcky podľa ročníkov

Požadované učebné pomôcky podľa ročníkov (.pdf)Oznam


Vážení rodičia, výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP), priamo riadená organizácia ministerstva školstva, je počas prerušenia vyučovania v školách nápomocný nielen učiteľom, školským špeciálnym pedagógom a sociálnym pedagógom, školským psychológom, asistentom učiteľa, ale aj rodičom a žiakom. Preto Vám dávame do pozornosti link: https://www.minedu.sk/vyskumny-ustav-detskej-psychologie-a-patopsychologie-pomaha-pri-domacom-vzdelavani/?fbclid=IwAR2VC2o4n2xct_ThiQ8pennOAb0rQrIIpNi9gy3PI5qdknYEQN_8c00HE90, kde nájdete potrebné infomácie.Pomoc pre rodičov


Vážení rodičia Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie vydal 11 DOBRÝCH RÁD PRE RODIČOV AKO SA UČIŤ DOMA, ktoré by Vám mohli pomôcť pri domácom vzdelávaní. Uvedený dokument nájdete na nasledujúcom linku: https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2020/03/11-rad-pre-rodicov-skola-doma.pdf?fbclid=IwAR2buZWbKE_lSaoHfzaMTxdn6nCtGN616VahmDmO-yH4A66who1Q-u3TNncŠkolské ihriskoŽiaci 1. roč. dostali od zriaďovateľa školy bezplatne:

 • Výkres A4 - 10 ks
 • Slovník č. 624 - 1 ks
 • Zošit č. 511 - 3 ks
 • Zošit č. 512 - 2 ks
 • Zošit č. 513 - 3 ks
 • Pastelky 1 ks
 • Lepidlo 1 ks
 • Ceruzka 1 ks
 • Pero Tornádo - 1 ks
 • Sada farebného papiera - 1 ks

Učebné pomôcky potrebné pre žiakov jednotlivých ročníkov:osvedčenie 2014


Teddy

Čím je naša škola jedinečná:

 • bezplatné vzdelávanie pre všetkých žiakov
 • nízke počty žiakov v triedach
 • výuka anglického jazyka od prvého ročníka
 • príjemné a moderné prostredie v kompletne zrekonštruovanej budove
 • pestrá mimoškolská a krúžková činnosť
 • udržiavaný a bezpečný areál školy
 • dobrá dostupnosť k budove školy
 • odborné učebne
 • okrem telocvične možnosť využitia nového športového areálu
 • organizovanie Školy v prírode
 • na škole sa vyučujú tri svetové jazyky
 • aktívna spolupráca s CVČ Domino, SZUŠ Záturčie, DEEP MARTIN, SCVČ
 • slávnosti v škole – Halloween, Zimná slávnosť, Karneval, Deň detí, Týždeň športu

Ciele školy:

 • učiť sa poznávať
 • učiť sa konať
 • učiť sa spoločne
 • učiť sa byť

Dohľad nad ochranou osobných údajov (v zmysle §44 zákona č. 18/2018 Z.z. a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY EÚ 2016/679) vykonáva v našej škole ZODPOVEDNÁ OSOBA: p. JUDr. Katarína Drábová, e-mailový kontakt: judr.drabova@gmail.com, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej škole.
bottom