Family

Materská škola


Location

Základná škola
Oznam SMŠ

Ak vláda SR do 28.2.2021 nerozhodne inak, tak v SMŠ T. Zanovita bude platiť nasledovné:

Riadna prevádzka SMŠ T. Zanovita sa začne od 1.3.2021. Rodičia, ktorých deti nastúpia do SMŠ musia byť otestovaní. Do budovy SMŠ môže s dieťaťom vstupovať len jedna osoba s negatívnym testom, nie starším ako 7 dní (nutné sa ním preukázať). Pred nástupom do SMŠ je potrebné vypísať vyhlásenie zákonného zástupcu, ktoré je k dispozícií na web stránke školy alebo priamo v budove školy. Naďalej platia všetky epidemiologické opatrenia (rúško -dezinfekcia rúk – zákaz nosenia hračiek do MŠ – odstup – max. 10 minút s dieťaťom v šatni).

Prvá trieda (učiteľky Janka a Radka) ostáva ešte 1.3.2021 z nariadenia RÚVZ zatvorená. V riadnej prevádzke bude od 2.3.2021 t.j. utorok.

Vážení rodičia v prípade záujmu sa môžete objednať na testovanie na Mestskom úrade v Martine cez priložený link: https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.phpTestovacie miesto – Mestský úrad Martin

Vážení rodičia a zamestnanci školy.

Dovoľte mi informovať Vás, že Mestský úrad Martin má zriadené dve MOM v severnom vchode MsÚ: AG Mesto Martin, Martin (1), Námestie S. H. Vajanského 1, na ktoré sa objednáva elektronicky: https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php

Odberové miesto je v prevádzke v dňoch pondelok – sobota v čase od 13,00 do 21,00 hod.Oznam SZŠ a SMŠ - príloha

Vážení rodičia, v pondelok pri nástupe detí do SMŠ a SZŠ budete potrebovať tlačivo, ktoré nájdete v prílohe správy. Spolu s ním je potrebné doložiť kópiu negatívneho testu zákonného zástupcu dieťaťa, alebo potvrdenia o výnimke (stačí k nahliadnutiu). Tlačivo bude k dispozícií aj pred vstupom do budovy školy. V nevyhnutnom prípade Vám kópiu negatívneho testu zákonného zástupcu dieťaťa, alebo potvrdenia o výnimke spravíme v škole.

Príloha 11a (vyhlásenie o bezinfekčnosti)Požadované učebné pomôcky podľa ročníkov

Požadované učebné pomôcky podľa ročníkov (.pdf)Oznam k zápisu do 1. ročníka Súkromnej ZŠ

Vážení rodičia, v prípade, že máte záujem zapísať Vaše dieťa do našej školy, prosíme Vás o vyplnenie dotazníka k zápisu do 16.4.2021, ktorý sa nachádza na našej stránke www.skolatomasazanovita.sk. Vzhľadom na vzniknutú situáciu nie je možné vykonať zápis klasickým spôsobom.

Formulár si stiahnite do počítača, vyplňte a vyplnený dotazník, prosíme zašlite na mailovú adresu školy szstzanovita@gmail.com. Ak by ste zvažovali pre Vaše dieťa odklad školskej dochádzky alebo sa neviete rozhodnúť či je Vaše dieťa pripravené na nástup do školy prosím uveďte nám to v maily, aby sme Vám mohli podať potrebné informácie.

Dotazník pre zápis žiaka do 1. ročníka (formát pdf - editovateľné po stiahnutí do počítača)Oznam k zápisu do Súkromnej materskej školy

V prípade, že máte záujem zapísať Vaše dieťa do našej materskej školy, prosíme Vás o vyplnenie prihlášky dieťaťa do MŠ v termíne do 31.5.2021, ktorá sa nachádza na našej stránke www.skolatomasazanovita.sk. Vzhľadom na vzniknutú situáciu nie je potrebné prihlášku potvrdiť u lekára. Vyplnenú prihlášku, prosíme zašlite na mailovú adresu školy szstzanovita@gmail.com. Deti do materskej školy prijímame počas celého roka, uprednostníme však tie, ktoré budú mať prihlášku podanú do 31.5.2021.

Formulár si stiahnite do počítača, vyplňte a vyplnený dotazník, prosíme zašlite na mailovú adresu školy szstzanovita@gmail.com. Ak by ste zvažovali pre Vaše dieťa odklad školskej dochádzky alebo sa neviete rozhodnúť či je Vaše dieťa pripravené na nástup do školy prosím uveďte nám to v maily, aby sme Vám mohli podať potrebné informácie.

Dotazník pre zápis do materskej školy (formát pdf - editovateľné po stiahnutí do počítača)zápis na šk rok. 2021/2022Oznam


Vážení rodičia, výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP), priamo riadená organizácia ministerstva školstva, je počas prerušenia vyučovania v školách nápomocný nielen učiteľom, školským špeciálnym pedagógom a sociálnym pedagógom, školským psychológom, asistentom učiteľa, ale aj rodičom a žiakom. Preto Vám dávame do pozornosti link: https://www.minedu.sk/vyskumny-ustav-detskej-psychologie-a-patopsychologie-pomaha-pri-domacom-vzdelavani/?fbclid=IwAR2VC2o4n2xct_ThiQ8pennOAb0rQrIIpNi9gy3PI5qdknYEQN_8c00HE90, kde nájdete potrebné infomácie.Pomoc pre rodičov


Vážení rodičia Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie vydal 11 DOBRÝCH RÁD PRE RODIČOV AKO SA UČIŤ DOMA, ktoré by Vám mohli pomôcť pri domácom vzdelávaní. Uvedený dokument nájdete na nasledujúcom linku: https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2020/03/11-rad-pre-rodicov-skola-doma.pdf?fbclid=IwAR2buZWbKE_lSaoHfzaMTxdn6nCtGN616VahmDmO-yH4A66who1Q-u3TNncŠkolské ihriskoŽiaci 1. roč. dostali od zriaďovateľa školy bezplatne:

 • Výkres A4 - 10 ks
 • Slovník č. 624 - 1 ks
 • Zošit č. 511 - 3 ks
 • Zošit č. 512 - 2 ks
 • Zošit č. 513 - 3 ks
 • Pastelky 1 ks
 • Lepidlo 1 ks
 • Ceruzka 1 ks
 • Pero Tornádo - 1 ks
 • Sada farebného papiera - 1 ks

Učebné pomôcky potrebné pre žiakov jednotlivých ročníkov:osvedčenie 2014


Teddy

Čím je naša škola jedinečná:

 • bezplatné vzdelávanie pre všetkých žiakov
 • nízke počty žiakov v triedach
 • výuka anglického jazyka od prvého ročníka
 • príjemné a moderné prostredie v kompletne zrekonštruovanej budove
 • pestrá mimoškolská a krúžková činnosť
 • udržiavaný a bezpečný areál školy
 • dobrá dostupnosť k budove školy
 • odborné učebne
 • okrem telocvične možnosť využitia nového športového areálu
 • organizovanie Školy v prírode
 • na škole sa vyučujú tri svetové jazyky
 • aktívna spolupráca s CVČ Domino, SZUŠ Záturčie, DEEP MARTIN, SCVČ
 • slávnosti v škole – Halloween, Zimná slávnosť, Karneval, Deň detí, Týždeň športu

Ciele školy:

 • učiť sa poznávať
 • učiť sa konať
 • učiť sa spoločne
 • učiť sa byť

Dohľad nad ochranou osobných údajov (v zmysle §44 zákona č. 18/2018 Z.z. a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY EÚ 2016/679) vykonáva v našej škole ZODPOVEDNÁ OSOBA: p. JUDr. Katarína Drábová, e-mailový kontakt: judr.drabova@gmail.com, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej škole.
bottom