Organizácia vyučovania

 
7.25 prvé zvonenie
7.40 prípravné zvonenie
7.45 - 8.30 prvá vyučovacia hodina
8.35 - 9.20 druhá vyučovacia hodina
9.35 - 10.20 tretia vyučovacia hodina
10.30 - 11.15 štvrtá vyučovacia hodina
11.25 - 12.10 piata vyučovacia hodina
12.20 - 13.05 šiesta vyučovacia hodina
13.35 - 14.20 siedma vyučovacia hodina
   
11.30 - 14.00 výdaj stravy v ŠJ
   


bottom