SMŠ - informácie pre rodičov


Vážení rodičia Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie vydal 11 DOBRÝCH RÁD PRE RODIČOV AKO SA UČIŤ DOMA, ktoré by Vám mohli pomôcť pri domácom vzdelávaní. Uvedený dokument nájdete na nasledujúcom linku: https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2020/03/11-rad-pre-rodicov-skola-doma.pdf?fbclid=IwAR2buZWbKE_lSaoHfzaMTxdn6nCtGN616VahmDmO-yH4A66who1Q-u3TNnc

Pri nástupe dieťaťa do SMŠ rodičia dieťaťu prinesú:
- prezúvky
- pyžamo
- náhradnú spodnú bielizeň
- náhradné oblečenie (tepláky, tričko)
- hygienické potreby (toaletný papier, hygienické vreckovky, vlhké utierky)
- uterák
- deti predškolského veku aj zubnú pastu a zubnú kefku

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov materskej školy:
Dieťa, ktoré nedovŕšilo 3 roky: 70,- Eur + strava
Dieťa od 3 - 6 rokov: 25,- Eur + strava
Dieťa predškolského veku: 0,- Eur + doplatok za stravu

Stravné:
1,95 Eur / 1 deň

Rodičovský príspevok:
Dieťa predškolského veku: 10,- Eur / mesiac
Oznam k zápisu do Súkromnej materskej školy

V prípade, že máte záujem zapísať Vaše dieťa do našej materskej školy, prosíme Vás o vyplnenie prihlášky dieťaťa do MŠ v termíne do 31.5.2021, ktorá sa nachádza na našej stránke www.skolatomasazanovita.sk. Vzhľadom na vzniknutú situáciu nie je potrebné prihlášku potvrdiť u lekára. Vyplnenú prihlášku, prosíme zašlite na mailovú adresu školy szstzanovita@gmail.com. Deti do materskej školy prijímame počas celého roka, uprednostníme však tie, ktoré budú mať prihlášku podanú do 31.5.2021.

Formulár si stiahnite do počítača, vyplňte a vyplnený dotazník, prosíme zašlite na mailovú adresu školy szstzanovita@gmail.com. Ak by ste zvažovali pre Vaše dieťa odklad školskej dochádzky alebo sa neviete rozhodnúť či je Vaše dieťa pripravené na nástup do školy prosím uveďte nám to v maily, aby sme Vám mohli podať potrebné informácie.

Dotazník pre zápis do materskej školy (formát pdf - editovateľné po stiahnutí do počítača)zápis na šk rok. 2021/2022

Žiadosť o prijatie dieťaťa do SMŠ T. Zanovita (editovateľné pdf)


bottom