Školský klub detí

 

Každý pracovný deň: 6.00 - 16.30 hod.


I.oddelenie: Mgr. Jana Repiščáková
II. oddelenie: Bc. Barbora Malinovská
III. oddelenie: Mgr. Ľubomíra Adásková
IV. oddelenie: Mgr. Mária Štafuriková, Mgr. Samuel Rybárik
V. oddelenie: Mgr. Samuel Rybárik, Mgr. Marcela Tarhajová

Mesačný poplatok: 22 Eur

 bottom