Organizácia vyučovania

 
6.00 otváranie budovy školy
8.00 začiatok vyučovania
8.00 - 8.45 prvá vyučovacia hodina
8.55 - 9.40 druhá vyučovacia hodina
9.55 - 10.40 tretia vyučovacia hodina
10.55 - 11.40 štvrtá vyučovacia hodina
11.50 - 12.35 piata vyučovacia hodina
12.45 - 13.30 šiesta vyučovacia hodina
13.50 - 14.30 siedma vyučovacia hodina
   
11.30 - 14.00 výdaj stravy v ŠJ
   


bottom