Organizácia vyučovania

 
7.25 prvé zvonenie
7.40 prípravné zvonenie
7.45 - 8.30 prvá vyučovacia hodina
8.40 - 9.25 druhá vyučovacia hodina
9.40 - 10.25 tretia vyučovacia hodina
10.35 - 11.20 štvrtá vyučovacia hodina
11.30 - 12.15 piata vyučovacia hodina
12.25 - 13.10 šiesta vyučovacia hodina
13.40 - 14.25 siedma vyučovacia hodina
   
11.30 - 14.00 výdaj stravy v ŠJ
   


bottom