Zápis žiakov do 1. ročníka Súkromnej ZŠ

Zápis do 1. ročníka Súkromnej základnej školy Tomáša Zanovita sa uskutoční v dňoch 4.4.2022 - 8.4.2022 od 14.30 hod. do 17.00 hod. v priestoroch školy prezenčnou formou.

zápis na šk rok. 2022/2023


Bližšie informácie k zápisu nájdete tu...


Oznam k zápisu do Súkromnej materskej školy

V prípade, že máte záujem zapísať Vaše dieťa do našej materskej školy, prosíme Vás o vyplnenie prihlášky dieťaťa do MŠ v termíne do 31.5.2022, ktorá sa nachádza na našej stránke www.skolatomasazanovita.sk. Vyplnenú prihlášku potvrdenú lekárom, prosíme zašlite na mailovú adresu školy szstzanovita@gmail.com, alebo prineste osobne do kancelárie školy. Deti do materskej školy prijímame počas celého roka, uprednostníme však tie, ktoré budú mať prihlášku podanú do 31.5.2022.

Formulár si stiahnite do počítača, vyplňte a vyplnený dotazník, prosíme zašlite na mailovú adresu školy szstzanovita@gmail.com, aleboprineste osobne do kancelárie školy. Ak by ste zvažovali pre Vaše dieťa odklad školskej dochádzky alebo sa neviete rozhodnúť či je Vaše dieťa pripravené na nástup do školy prosím uveďte nám to v maily, aby sme Vám mohli podať potrebné informácie.

Dotazník pre zápis do materskej školy (formát pdf - editovateľné po stiahnutí do počítača)zápis na šk rok. 2022/2023bottom