Ponuka školy

  • ponúkame Vám bezplatné vzdelávanie
  • jazykový variant schválený MŠ SR v ročníkoch 1. až 9.
  • výučba informatiky v učebni vybavenej najnovšími informačnými technológiami
  • bohatá ponuka záujmovej činnosti v oblasti: športu, kultúry, cudzích jazykov, výpočtovej techniky, príprava žiakov na prijímacie pohovory, v spolupráci s CVČ
  • spolupráca so Súkromnou základnou umeleckou školou z Martina, výučba je bezplatná v priestoroch školy odbor: hudobný, spevácky, výtvarný a dramatický
  • citlivý a humánny prístup ku žiakom, nižšie počty žiakov v triede
  • zapájanie žiakov do rôznych súťaží, olympiád - matematického, jazykového a športového zamerania
  • žiakom ponúkame výuku v príjemnom prostredí primeranom veku

Na spoluprácu s Vami a Vašimi deťmi sa už teraz tešia kvalifikovaní pedagógovia našej školybottom